Dnes je 07. 02. 2023    Svátek má Veronika, zítra Milada.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

Dokumenty

 

Doručování zásilek pro občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny – Oldřiš č.p. 132
Od 1.9.2014 obec Oldřiš nepřebírá korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny – Oldřiš  č.p. 132. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Obec Oldřiš není ze zákona povinna takovou korespondenci přebírat, doručovat a uchovávat. Právní důsledky, které by mohly nastat z nedoručené pošty by pak nesl úřad.

Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.


 

 Zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky. Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. 
Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Ohlašovna vyřizuje i zrušení trvalého pobytu:

·        na žádost oprávněné osoby

·        z moci úřední

za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se správní poplatek nevybírá

K zahájení řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu je třeba předložit:

-         písemnou žádost, která by měla obsahovat:

•jméno, příjmení, datum narození žadatele, jeho trvalý pobyt nebo jinou doručovací adresu

•základní osobní data osoby (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu), které se má rušit trvalý pobyt, včetně kontaktní adresy, je-li známa

•důvody žádosti

•vlastnoruční podpis žadatele

•doklady o vlastnictví bytu nebo domu (aktuální výpis z katastru nemovitostí), nájemní smlouvu nebo doklad o oprávnění užívat byt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)

-         dohodu o užívání bytu (dohodu o majetku), byla-li uzavřena mezi žadatelem a osobou, které se má rušit trvalý pobyt; v ověřené kopii (zůstane součástí spisu)

-         v případě soudního vystěhování i rozhodnutí soudu.

O zrušení trvalého pobytu rozhoduje ohlašovna v místě trvalého pobytu ve správním řízení.

Fromulář zde

Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, tj. Oldřiš  č.p. 132, 569 82  Borová, že si doručování svých písemností musí řešit přímo s Českou poštou, případně s odesílateli. Na "sídlo ohlašovny" nelze doručovat neboť adresát zde nemůže být nikdy zastižen a nikdo jej nezná. Jedná se o adresu fiktivní. Podatelna Obce Oldřiš není oprávněna jakékoli písemnosti pro fyzické osoby uchovávat a předávat.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možné společně se všemi potřebnými doklady podat přímo v podatelně úřadu nebo zaslat poštou na adresu úřadu.
V případě zjištění nedostatků (neúplné údaje a potřebné doklady), budou žadatelé vyzváni k jejich odstranění.
Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu bude žadateli i účastníkům řízení doručena poštou.

Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu vzniká občanovi, kterému byl trvalý pobyt zrušen, povinnost požádat o vystavení nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k nabytí právní moci rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

číslo účtu: 1231377379/0800

Jak zvládat Facebook | rady | jaktak.cz

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

 

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 111
 • 121
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
<< >>

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Anketa

Není vypsána žádná anketa

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

odkazem (kliknutím na název) se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová, kde vás informujeme o všem, co se týká společné stavby kanlizace a ČOV por obce Oldřiš a Borová . Nejdete zde všecna rozhodnutí ke stavbě, výsledky vývěrových řízení a informace o hospodaření svazku DSO Oldřiš -Borová. 

Sídlo svazku DSO Oldřiš - Borová je Oldřiš 132, 569 82. Jednatelé Michal Serafin-starosta Oldřiš, Mgr. Lenka Tlustá- starostka Borová.  

 


 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap | Prohlášení o přístupnosti