Dnes je 12. 12. 2017    Svátek má Simona, zítra Lucie.
Oldřiš oficiální stránky obce
Oldřiš

Historie hasičů

Historie oldřišského hasičského sboru

Požární zbrojniceSbor dobrovolných hasičů obce Oldřiš byl založen 19. února roku 1888. Velitelem byl pan Josef Stodola a podvelitelem Antonín Lidmila.

Každý přispívající člen se zavázal ročně do hasičského spolku přispívat ročně od 1 do 2 zlatých.

Pokladna spolku obdržela na výdaje od Jeho Veličnstva Císaře a krale Františka Josefa I. 60 zlatých, velectěného důstojného pána Antonína Kupky 50 zlatých, Antonína Lidmily, mlynáře oldřišského, 50 zlatých, paní Julie Křemenové 6 zlatých, Josefa Střihenvirta, nadlesního, 5 zlatých. Tyto příspěvky pomohly sboru do začátků a zajistiliy potřebný obnos pro výzbroj sboru.

První byla pořízena kronika sboru a 10.března založena, opatřena spolkovým razítkem a pořízen zápis z první valné hromady konané ten den.

Další slavností bylo svěcení spolkového praporu dne 28.září 1888 velebným pánem Antonínem Kupkou v kostele v Borové. Této udalosti se zůčastnil celý ostrostřelecký sbor z Poličky se všemi tehdejšími představiteli. Matkou praporu a patronkou sboru se stala Františka Timerová, choť c.k. notáře z Poličky, kmotrou praporu paní Christina Prudičová, choť purkmistra a starosty jednoty hasičské z Poličky.

První zásah při požáru se uskutečnil 5.srpna 1888 v čísle 7 v Oldřiši u požáru chalupy Františka Mlynáře.

Po zakoupení ruční stříkačky se konalo cvičení stříkačníků a lezců. Stříkačníci tvořili sací vedení a pumpovali vodu. Lezci tvořili dopravní a utočné vedení, se kterým lezli po žebřících a střechách.

Hlavním posláním sboru, dobrovolných hasičů byla především pomoc při požárech stavení, domů, chalup apod. v pozdějších letech byla doplněna ještě preventivní činností a pomocí při záplavách.

**************************************************************************************************************************************

Hasičské desatero

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

florian Plastika sv. Floriána na hasičské zbrojnici.

Projev k příležitosti oslavy svěcení sošky sv. Floriána

Vážení občané, bratři hasiči,

Vítám vás na dnešní oslavě jménem sboru dobrovolných hasičů obce Oldřiš.

Zároveň mezi námi vítám pana majora Čermáka, zástupce ředitele Záchranného hasičského sboru ze Svitav, který je také naším členem. Dále na naší oslavě vítám důstojného pána Václav Tobka.

Sešli jsme se, abychom posvětili sošku svatého Floriána, patrona všech hasičů a umístili ji na naši hasičskou zbrojnici. Sošku pro nás zhotovil a věnoval pan Karel Ševčík z Brna - náš místní chalupář, za což bych mu touto cestou jménem Sboru dobrovolných hasičů a občanů naší obce poděkoval.

Poděkování také patří panu Petru Cachovi - uměleckému kováři, který zhotovil vše potřebné k umístění této sošky. Děkuji všem hasičům a dalším pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách a úklidu hasičské zbrojnice a garáže. Zvláště děkuji panu Jeronýmu Popelkovi při úklidu prostoru uvnitř hasičské zbrojnice a za její výzdobu.

Věřím, že sv. Florián bude dobrým patronem dobrovolných hasičů a bude bdít nad jejich záslužnou práci pro blaho občanů a celé naší obce.

A nyní bych požádal důstojného pana, aby se ujal slavnostního obřadu svěcení.

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

-----------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

Anketa

Líbil by se vám postavený dřevěný BETLÉM u obecního úřadu v adventním čase

DSO Oldřiš-Borová

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

zde Vás budeme informovat o všem, co se bude týkat společné výstavby kanalizace a ČOV pro obce Oldřiš a Borovou.

Odkazem se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - rohodnutí- výroková část

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrace výběrových řízení na stavební práce a služby TDI související s projektem "Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení pro kanalizaci a ČOV v obcích Oldřiš a Borová

Zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DPS "Splašková kanalizace  a ČOV v obci Oldřiš-Borová- rozhodnutí o | výběru nejvhodnější nabídky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet DSO Oldřiš-Borová

Střednědobý výhled DSO 2018-2019

rozpočtové opatření 2017

Závěrečný účet 2016

 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Geoportal - Oldřiš
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap