Dnes je 12. 12. 2017    Svátek má Simona, zítra Lucie.
Oldřiš oficiální stránky obce
Oldřiš

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Školní stravování se řídí především Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, Vyhláškou č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školních zařízení, Vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů a provozním řádem školy.

Školní jídelna je součástí Mateřské školy – příspěvková organizace, zařazené do sítě škol.

Číslo telefonu:           461 747 120

Zaměstnanci školní kuchyně:

kuchařky:                 Jarmila Pražanová

                                   Ilona    Jahlová                                  

provozářka ŠJ:         Ilona    Jahlová          

Provozní doba:        6.00 – 14.30 hod.

 Výdej stravy:          11.00  – 13.00 hod     .          

         cizí strávníci    11.00  – 11 45 hod.   

          žáci ZŠ            11.45  – 13.00 hod.

 Výše stravného:      

MŠ   děti 3-6leté   :  celkem    30,-  Kč  ( přesnídávka   7,- Kč, oběd 16,- Kč , svačina 7,-  Kč )    

děti s odkladem školní docházky:  celkem   32,-Kč

ZŠ – děti  ve věku 6-10 let:    18,-Kč

ve věku 11-14  let :       19,-Kč

zaměstnanci školy  :    20,-Kč   cena potravin

cizí strávníci  :   49,-Kč     

 Forma platby:

Platba za obědy je prováděna trvalým příkazem.

V nezbytně nutných případech v hotovosti u provozářky.

Přihlášky a odhlášky obědů je nutno provést vždy den předem.

Při onemocnění strávníka z řad žáků ZŠ si lze 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče.

Žáci ZŠ si mohou od druhého dne nemoci zakoupit obědy za cenu stanovenou pro cizí strávníky.

Informace cizím strávníkům jsou předávány individuálně  provozářkou nebo osobou donášející obědy.

S každým cizím strávníkem je uzavřena smlouva o odběru jídla, ceně a  pravidlech stravování.

U dětí vyplňuje přihlášku ke stravování zákonný zástupce.

Jídelníček je připravován na každý týden a je vyvěšen na informační tabuli ve školní jídelně.

Dbáme na správnou skladbu stravy, plníme výživové hodnoty spotřebního koše, který

 sleduje spotřebu:  masa                                                  

                                   ryb

                                   mléka

                                   mléčných výrobků

                                   tuků

                                   cukrů

                                   zeleniny

                                   ovoce

                                   brambor

                                   luštěnin

Kuchařky jsou proškoleny:           hygienické minimum

                                                           základní pravidla o bezpečnosti na pracovišti

                                                           HACCP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.

Rozvrh dozorů je vyvěšen na informační tabuli ve školní jídelně

Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny dozoru a kuchařek.

 Před vstupem do školní jídelny si pečlivě očistí obuv.

 Dozírající učitel sleduje chování žáků při příchodu do jídelny, při čekání na oběd,  odnášení stravy, při stolování a při odnášení použitého nádobí.

 Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (i polévka, čaj, rozbitý talíř…) učiní dozor nezbytná opatření, aby nedošlo k uklouznutí

 Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

  

V Oldřiši  1.9.2015                                        ředitelka školy           

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

-----------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

Anketa

Líbil by se vám postavený dřevěný BETLÉM u obecního úřadu v adventním čase

DSO Oldřiš-Borová

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

zde Vás budeme informovat o všem, co se bude týkat společné výstavby kanalizace a ČOV pro obce Oldřiš a Borovou.

Odkazem se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - rohodnutí- výroková část

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrace výběrových řízení na stavební práce a služby TDI související s projektem "Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - přidělení zakázky

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení pro kanalizaci a ČOV v obcích Oldřiš a Borová

Zpracovatel projektové dokumentace ve stupni DPS "Splašková kanalizace  a ČOV v obci Oldřiš-Borová- rozhodnutí o | výběru nejvhodnější nabídky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet DSO Oldřiš-Borová

Střednědobý výhled DSO 2018-2019

rozpočtové opatření 2017

Závěrečný účet 2016

 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Geoportal - Oldřiš
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap