Dnes je 25. 09. 2022    Svátek má Zlata, zítra Andrea.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

VOLBY 2022

odkazy k volbám: 

volby - Informace z Ministerstva vnitra 

volby - výsledky voleb ČSÚ 


Volby do zastupitelstva obce  konané  ve dnech 23.-24. 9. 2022 

Informace o počtu čelnů OVK 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

Informace o jmenování zapisovatele


Úvodní informace k volbám do zastupitelstev obcí 2022 - viz příloha

Stanovení počtu podpisů pro kandidátní listiny : 

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro jednotlivé obce stanovený v souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

Počet podpisů pro jednotlivé obce - viz příloha ke stažení. ZDE 

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2022-2026

INFORMACE PRO VOLIČE: 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro voliče

Volby se konají ve dvou dnech:

v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí pro volby do zastupitelstev obcí není možné. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Právo volit do zastupitelstva obce má:

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je:

Stálý seznam voličů a jeho dodatek pro voliče s trvalým pobytem v Oldřiši (v případě státních občanů jiného členského státu EU i s přechodným pobytem) vede Obecní úřad Oldřiš. Stálý seznam a jeho dodatek se uzavírají dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin.

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Žádost je možné vyřídit telefonicky na tel. 461/747117 nebo objednání návštěvy u volební komise v den voleb. 

Hlasování:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do zastupitelstva obce Oldřiš se bude v září 2022 volit 15 zastupitelů.

Volič může na hlasovacím lístku:

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

číslo účtu: 1231377379/0800

Jak zvládat Facebook | rady | jaktak.cz

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

 

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
<< >>

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Anketa

Není vypsána žádná anketa

DSO Oldřiš-Borová

Vážení občané,

odkazem (kliknutím na název) se dostanete přímo na stránky DSO Oldřiš- Borová, kde vás informujeme o všem, co se týká společné stavby kanlizace a ČOV por obce Oldřiš a Borová . Nejdete zde všecna rozhodnutí ke stavbě, výsledky vývěrových řízení a informace o hospodaření svazku DSO Oldřiš -Borová. 

Sídlo svazku DSO Oldřiš - Borová je Oldřiš 132, 569 82. Jednatelé Michal Serafin-starosta Oldřiš, Mgr. Lenka Tlustá- starostka Borová.  

 


 

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap | Prohlášení o přístupnosti