Dnes je 27. 02. 2020    Svátek má Alexandr, zítra Lumír.
Oldřiš oficiální stránky obce
Menu

Výstavba kaple

Článek ve Svitavském deníku o naší budoucí kapli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucelené informace o vzniku plánů a výstavby kaple sv. Františka z Assisi v Oldřiši

V kanceláři OÚ v Oldřiši můžete vidět model kaple vyrobený na 3D tiskárně: 

 

Na stavbu kaple jsme získali všechna vyjádření, potřebná k žádosti o stavební povolení a žádost o stavební povolení byla podána.

Byl zřízen transparentní účet, který bude použit výhradně pro platby související se stavbou kaple. Účet je zřízen u MONETA Money Bank a. s., majitel účtu: Jindřiška Kučerová, číslo účtu je: 228060448/0600 .Náhled na účet je veřejný a je možné ho sledovat na:

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448

Nyní prosíme o podporu stavby vaší kaple. Případné dary je možné vložit přímo v bance na výše uvedený účet, nebo zaslat převodem. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple je i možnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši paní účetní, která vám vystaví potvrzení o převzetí a dar nám následně předá.

Upozorňujeme, že převody prostředků i vklady hotovosti jsou bankou zpoplatněny: vklad hotovosti na přepážce 80,- Kč, převod z jiné banky 6,- Kč, převod ze stejné banky 4,-Kč.

Protože historie na transparentním účtu se zobrazuije jen 3 měsíce zpátky, zveřejňujeme  kopie bankovních výpisů i za pozdnější období:

BV únor 2019  

BV březen 2019

BV duben 2019

BV květen 2019

BV červen 2019

BV červenec 2019

BV srpen 2019


Jindřiška a František Kučerovi píší o kapli a myšlence proč ji realizovat: 

Kaple sv. Františka díl 8. - Kameny pro oltář do kaple svatého Františka v Oldřiši

     Jak jsme již v předešlých příspěvcích popsali, jednou z prvních věcí, kterou udělal svatý František po svém obrácení bylo to, že šel po městě Assisi a prosil – žebral o kameny na opravu kostela San Damiano, ve kterém měl vidění, kde ho Bůh vybízí k tomu, aby opravil jmenovaný kostel. Svatý František si to tenkrát špatně vyložil, a dnes už víme, že měl opravit celou církev, což se mu s Boží pomocí podařilo.

     Inspirováni touto příhodou jsme, jako jednu z prvních věcí při stavbě kaple v Oldřiši, zaslali paní starostce města Assisi prosebný dopis, ve kterém jsme jí popsali záměr – stavbu kaple v Oldřiši a pro lásku Boží, jsme ji prosili o kámen, který by byl použit jako oltářní. Bohužel se nám však dostalo odpovědi, že její úřad žádné dary neposkytuje.

     Myšlenka na propojení budované kapličky svatého Františka s jeho rodištěm jsme se nechtěli vzdát a rozhodli se vyžebrat kámen osobně. S naivní představou a bez znalostí italštiny jsme si naplánovali, že během dovolené v Itálii se pokusíme získat kámen pro oltář.

     Hned po příjezdu do Assisi začala sháňka po nějakém vhodném kamenu, celé město je z nich vystavěno, nikdo jim nepřikládá nějaké větší pozornosti. Kameny tam již není dovoleno těžit a ty, které se nám zdály nejvhodnější by nám asi nikdo nedaroval.

     Druhý den se na nás usmálo štěstí a nalezli ten správný, na oltář jako dělaný, ležel nedaleko našeho penzionu, měl ty správné rozměry, a protože jsme měli s sebou přeložený prosebný dopis, hned jsme se pustili do akce.

     Majitelem kamene byl i majitel celého penzionu a přilehlé zahrady. Dali jsme mu přečíst zmiňovaný dopis, ale podle výrazu tváře jsme poznali, že od dob svatého Františka se u nich hodně změnilo a na nějaké žebrání – nebo spíše darování nejsou připraveni. Byli jsme odmítnuti s tím, že ten kámen je moc vzácný, že na něm je ze spodní části (kterou jsme nemohli vidět) vyrytý nějaký vzácný znak z římské doby a že ho dostal při nějaké životní příležitosti (tomu jsme nerozuměli), tudíž tedy není vhodný k darování. Na dotaz, zda by o nějakém vhodném nevěděl (anglicky) odpověděl, že anglicky nerozumí a o kamenech neví, těžba je zakázána. No dobře, po podrobnějším průzkumu jeho zahrady jsme postupně nabyli dojmu, že se o různé kameny zajímá a dalších několik zajímavých a vhodných jsme našli.

     Nazítří ráno jsme zavolali mé sestře, která italštinu ovládá, aby nám pomohla s prosbou o kameny a spolehli se na její výmluvnost. První formální pozdravy vystřídal proud italštiny, která postupně proměnila chladný až studený výraz obličeje našeho pana domácího na úsměvem rozzářený obličej člověka, který je velmi potěšen tím, že může darovat něco ze svého pro tak ušlechtilý účel. Zcela se změnil a nabídl nám kameny ze svých zásob – mramor přímo z pohoří Monte Subasio. Potom už šlo vše hladce a společně jsme vybrali celkem čtrnáct kamenů a pro jistotu raději hned naložili do auta. K nim jsme přibrali ještě dva menší, které jsme potom postupně pokládali na všech těch vzácných místech, aby se propojilo Assisi s Oldřiší. Takže ony dva kamínky jsme položili na oltář v San Damiáno, kde se svatý František obrátil, na křtitelnici u které byl pokřtěn, položili jsme je i na jeho hrobě, v bazilice svaté Kláry, vložili jsme je do rukou bronzového františkána, který vyhlíží z Assisi dolů do údolí a medituje nad zázrakem Božího stvoření, položili jsme je i v Rivotorto, na místě vzdáleném od Assisi asi 5 kilometrů, kde se první spolubratří usadili, když se vrátili od papeže, v malé kapličce Porciunkuli, kde je střed Františkova působení a kde se svými bratry trávil nejvíce času a položili jsme je i na místě za Porciunkulí, kde svatý František zemřel. Kaple Porciunkule je vzorem, podle kterého je i budována kaple v Oldřiši. Ještě jsme je položili u oltáře v kostele ve městě Gubio, kde svatý František uklidnil místního lidožravého vlka.

     Při dalším putování jsme potom kameny položili na místě, kde žil, konal zázraky a zpovídal světec, františkán minulého století pater Pio, který měl podobně, jako svatý František na rukou, nohou a na boku Kristovy rány – stigmata. Posledním místem, kde jsme položili oba kameny byla jeskyně svatého Michaela Archanděla na hoře San Michael, která je již od pátého století jedním z nejvýznamnějších míst poloostrova Gargano.

     Jedno malé vysvětlení, proč jsme všude nosili a pokládali ty kamínky dva? Jeden ten větší bude po domluvě s panem kameníkem Němcem zasazen do oltářní desky, aby se ho mohly dotýkat posvěcené ruce kněží při bohoslužbách a propojila se tak kaple svatého Františka v Oldřiši s rodištěm a svatými místy v Assisi, no a ten menší bude zasazen do kropenky u dveří, abychom se ho mohli dotýkat mi všichni ostatní při žehnání.

Na dotaz, čím že moje sestra tak radikálně obměkčila našeho pana domácího se nám dostalo odpovědi, že mu řekla, že je řeholnice (to je pravda) a na to, že jsou Italové velmi citliví a většinou se v nich probudí to nejlepší, co v nich je.

Kaple sv. Františka 7 díl

Na měsíc srpen připravujeme dvoustranu fotografií z putování po Assisi.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník

Svitavský deník zveřejnil článek o výstavbě kaple. Je možné si jej přečíst na internetových stránkách:

 

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/v-oldrisi-postavi-diky-darum-od-lidi-novou-kapli-20190715.html

 

Kaple sv. Františka díl 6. – Kaple Porciunkule

Jedna z kaplí, které sv. František po svém obrácení opravil z vyžebraného materiálu a almužen je kaple Panny Marie Andělské, zvaná Porciunkule. V té době byla kaple zpustlá a zarostlá v dubovém lese.

Časem dostal František kapli darem pro své první druhy za podmínky, že z něho učiní centrum své společnosti. František si toto místo oblíbil a před svou smrtí prosil bratry, aby kapli nikdy neopustili. Tak se i stalo a františkáni zde dodnes žijí a starají se o poutní místo.

Jméno Porciunkule je tvořeno z latinského slova portio, které ve zdrobnělině zní porciunkule, představuje nejmenší částečku, podíleček. Vyjadřuje skromnost a jen ty nejnutnější potřeby, které františkáni potřebovali k životu, aby přežili.

V kapli Porciunkule se odehrály i další významné události,

Na příkaz papeže Pia V. byl v 16. století nad kaplí postaven nový, velkolepý chrám. Stavba baziliky Panny Marie Andělské trvala více, než sto let.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple v Oldřiši - stavební deník

Kaple sv. Františka  díl 5. – Svatý František šiřitel pokoje

Svatý František toužil po míru a pokoji mezi všemi lidmi. Sám šířil myšlenku pokojného soužití. Připisuje se mu i modlitba, ve které prosí, aby se stal nástrojem pokoje, aby přinášel lásku, odpuštění a dobro tam kde tyto hodnoty chybí. Podobný postoj může být inspirující i pro každého z nás.

Papež František a mírové snahy

V dnešní době také papež František vyzývá vlivné lidi, aby znovu objevili hodnoty spravedlnosti a dobroty. Sám jde v mírových snahách příkladem tím, že navštěvuje představitele různých zemí a náboženství. Společně se pak snaží o vytvoření lepších podmínek pro slabé a znevýhodněné.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník

    

      Kaple sv. Františka   díl 4. – Svatý František a sultán

Pro mnohé z nás bude otázka vztahu svatého Františka a islámu velmi překvapivá a možná právě v dnešních, tak citlivých časech inspirující. Letos je to právě 800 let, kdy František z Assisi během křižácké výpravy vstoupil do nepřátelského tábora v naději, že se mu podaří obrátit egyptského sultána Malika al-Kamila na křesťanství, což byla na tu dobu velice naivní představa. Po strašlivé zkušenosti z válečného pole a z vězení doufal, že ukončí násilí křižáckých výprav tím, že se smíří se sultánem. Využil příležitosti a v době krátkého příměří a se mu podařilo dostat ještě s jedním bratrem až k samotnému sultánovi. Lze považovat za zázrak, že sultán okamžitě nenařídil svým vojákům, aby oba mnichy popravili. František patrně začal pozdravem, který používal při každé příležitosti: „Pokoj Páně ať je s tebou.“ Pozdrav spojil s hlubokou úklonou, načež sultána přátelsky objal a pomodlil se za ukončení násilí ve světě. Al-Kamil si možná všiml podobnosti Františkova přivítání s typicky arabským mírovým pozdravem as-salamu aleikum, čili „mír s tebou“. Legenda vypráví, že se sultán obrátil, ale jako muslimský vládce to nemohl veřejně přiznat. Začal Františkovi důvěřovat a po několik dní byli František a bratr Illuminato váženými hosty v táboře muslimů.Do dnešních dob i přes velmi komplikované vztahy, muslimové františkány tolerují, a dokonce k nim mají i úctu jako k duchovním osobám. Na územích ovládaných muslimy jsou to právě františkáni, kdo zde mohou veřejně působit.

Jak pokračují práce na výstavbě kaple - stavební deník

https://transparentniucty.moneta.cz/homepage?accountNumber=228060448

Nadále prosíme o finanční příspěvky na stavbu vaší kaple. Případné dary je možné vložit přímo v bance na transparentní účet, nebo zaslat převodem. Pro ty, kdo by chtěli přispět na výstavbu kaple je i možnost předání daru na Obecním úřadě v Oldřiši u paní účetní.

                                              

Kaple sv. Františka díl 3. – Svatý František a příroda

Svatý František z Assisi je patronem ekologů, přírody a zvířat.

Svůj obdiv ke Stvořiteli projevoval František i horoucí náklonností ke všemu živému, k lidem, ke zvířatům i rostlinám. František opěvuje živou i neživou přírodu a ke všemu tvorstvu nachází svůj bratrský vztah. Mluvil se zvířaty stejným způsobem, jako kdyby mluvil k lidem. U Františka lze postřehnout určitá "ekologická" nařízení a přání, která se týkají přírodních prvků, konkrétně rostlin a živočichů. Jedná se nařízení ve své době nezvyklá. František například nařizoval při řezání dřeva, aby nebyly stromy káceny přímo u země, ale aby jim byla nechána možnost znovu obrazit. Zahradníka prosil, aby nezkulturňoval celý prostor zahrady, aby měly i plané rostliny možnost růst. Z jeho lásky ke všemu stvořenému vzniká i jedna z jeho nejznámějších modliteb – Chvalozpěv stvoření, o které se říká, že je oknem do Františkovy duše.

Papež František a ekologie

Právě toto okno do Františkovy duše a jeho úvodní slova: „Laudato si“ (Buď pochválen), slova, kterými začíná slavný Chvalozpěv stvoření sv. Františka, použil jako titul svojí encykliky papež František, ve které vyzývá všechny k „ekologické konverzi (obrácení)“. Odpovědnost za péči o náš společný domov, zahrnuje také lidský a sociální rozměr, který je propojený s otázkami životního prostředí. Podle papeže Františka chybí světu adekvátní kultura a ochota změnit životní styl, produkci a konzum. Na základě biblických zpráv o stvoření světa uvádí, že lidská bytost je založená na třech základních vztazích, jež jsou mezi sebou úzce propojeny: vztah s Bohem, s bližním a se zemí. V závěru encykliky vybízí celý svět k „ekologické konverzi“, kde výchozím bodem je změna životního stylu. Každá změna pak potřebuje motivace a výchovný proces, což znamená nepodceňovat výchovné programy, které mají vliv na konkrétní každodenní gesta, od šetření vody až po třídění odpadů.

 

Kaple sv. Františka díl 2. – krátký životopis

 

Svatý František z Assisi, byl pokřtěn jménem Giovanni (Jan), ale otec mu jméno časem změnil na Francesco (František). Narodil se roku 1181 nebo 1182 v Assisi v Itálii a zemřel 3. října 1226 v Porziuncule v Itálii.

V dětství a dospívání si užíval života v bohaté rodině, byl velice živý, veselý, bezstarostný, rozmařilý a mezi svými vrstevníky byl „král zábav“. Jeho snem bylo stát se udatným rytířem.

V roce 1201 bojoval v bojích války mezi Perugií a Assisi. Byl však zajat a uvězněn. Během svého pobytu ve vězení onemocněl a velmi pomalu a zdlouhavě se uzdravoval. Vlivem těchto osudových událostí nastala vnitřní proměna jeho osobnosti.

V roce 1207 při modlitbě v polorozpadlém kostelíku sv. Damiána (San Damiano) uslyšel hlas, který pravil:

“Františku, jdi a oprav můj dům“. Pod vlivem tohoto zážitku rozprodal František část majetku svého otce, aby měl peníze na opravy. Otec se rozhněval a svého syna z domu vyhnal. František opravil kostel, a poselství dál chápal tak, že má opravovat a budovat kostely. Nejdůležitějším dnem ve Františkově obrácení byl patrně 24. únor 1208, když během mše slyšel z úst kněze kázání o chudobě apoštolů a jejich úkolu hlásat radostnou zvěst. Pochopil, že jeho posláním je absolutní chudoba a nabádání k lásce k Bohu.

V roce 1224 se František stáhl do ústraní, na horu La Verna. V této době se začal podobat Kristu nejen způsobem svého života, ale i utrpením – na těle se mu objevila stigmata (rány Kristovy na rukou, nohou a boku). Do Assisi se vrátil těžce nemocen, oslaben a vlivem oční choroby postupně ztrácel zrak.

Pro své zásluhy a uznání církví již za svého života byl nedlouho po své smrti svatořečen. (v roce 1228 papežem Řehořem IX.)

Katolíky vede druhý František z Assisi

Svatý otec František je svatému patronu Františkovi z přelomu 12. a 13. století v lecčem podobný, byť v podmínkách století 21. a v rámci jeho úřadu. V jeho dosavadní domovině ho nazývali "kardinál chudých".

František upřednostňuje na veřejnosti pokud možno nenápadné vystupování. V jeho domovině ho často vídali, jak jede autobusem nebo metrem. V Buenos Aires obýval skromný příbytek v budově kurie nedaleko katedrály na náměstí Plaza de Mayo. Také ulicemi Říma se pohybuje nejraději inkognito v tmavém plášti a bez kardinálského klobouku.

Je jedním z pěti dětí italských přistěhovalců do Argentiny, jehož otec pracoval na dráze, rozhodně nevyhledává pozornost médií. Těší se ale z blízkosti lidí. Žije skromně a namísto velkých slov a gest se prezentuje činy a postoji. Je sympatický, klidný a otevřený kompromisům. Není bez zajímavosti, že jedním z jeho prvních činů po zvolení papežem byl odjezd od hotelu v němž byl ubytován, kde si sbalil věci, zaplatil a rozloučil se…

Volba papežova jména - František - je téměř synonymem pro obrodu církve.

Kaple sv. Františka -  Díl 1.

Plán připravit projektovou dokumentaci se nám v současné době daří plnit. Rádi bychom vše stihli do jara, kdy bychom spolu s vámi stavbu započali. Čas Vánoc je spojený také se svatým Františkem, kterému kaple bude zasvěcena. Tradice stavění jesliček pochází právě od svatého Františka z Assisi. Na kopci nedaleko vesnice  Greccio vytvořil první  živé  jesle,  aby  lidem  ukázal  skutečnost,  do  které  se  narodil Ježíš. Zima, zápach zvířat, tvrdé jesle, sláma – to všechno promlouvalo k lidem mnohem důrazněji, než pouhé vyprávění o této události. Možná poprvé v životě si začali uvědomovat, v jakých nesnázích se novorozený Ježíš ocitl, když mu chybělo vše potřebné. 


Stavební záměr

Rychlý kontakt

Obec Oldřiš

Oldřiš 132

569 82, p.Borová

IČO: 00277070

obec.oldris@email.cz

starosta.oldris@email.cz

podatelna.oldris@email.cz

(pouze úřední záležitosti)

461 747 117 pevná linka, fax

724 729 318 starosta - M. Serafin

702 120 281 účetní - R. Koutná

datová schránka : kn6a46r

---------------------------------------

Základní škola - 461 747 161 

Mateřská škola - 461 747 145

Školní jídelna -   461 747 120

Kalendář akcí

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
<< >>

Anketa

Není vypsána žádná anketa

Počasí v Oldřiši

Dlouhodobá předpověď počasí
Copyright © 2010 Obec Oldřiš | Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s. | Sitemap