+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úplný název povinného subjektu : Obec Oldřiš

2. důvod způsob vzniku : :Obec Oldřiš vznikla jeko samostatná územní jednotka z titulu zákona 367/1990 Sb., o obcích . Obec je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Základním předpisem, který upravuje činnost obce, její orgány, jejich vzájemné vztahy i vztahy k občanům, je zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění.

3. Organizační struktura :

Starosta : Michal Serafin

p.č. Příjmení Jméno   Bydliště
1 Serafin Michal ZO, starosta, člen rady Oldřiš 254
2 Radiměřský Jakub ZO, místostarosta, člen rady  Oldřiš 46
3 Škraňka Jiří ZO Oldřiš 45
4 Macháček Vojtěch ZO Oldřiš 235
5 Lorencová Kamila ZO, předseda kultuní komise Oldřiš 257
6 Hegrová Jana ZO Oldřiš 169
7 Hegr Václav ZO, člen rady, předseda komise ŽP Oldřiš 169
8 Hejduk Vlastimil ZO, člen rady Oldřiš 189
9 Ing. Hegr Martin ZO Oldřiš 25
10 Ing. Špaček  Michal  ZO, člen rady, předseda finančního výboru Oldřiš 33
11 Myšková  Klára ZO, předseda kontrolního výboru Oldřiš 239
12 Novák Josef ZO Oldřiš 35
13 Oplištil Luděk  ZO Oldřiš 50
14 Votočka Aleš ZO Oldřiš 99
15 Troják   Jakub  ZO                                                                                Oldřiš 197

 

Místostarosta : Radiměřský Jakub 

Kontrolní výbor : Myšková Klára, Ing. Martin Hegr, Zuzana Leinweberová

Finanční výbor : Ing. Michal Špaček, Mgr. Pavlína Radiměřská, Karolína Myšková, Ing. Lucie Kvapilová, Markéta Sílová 

Komise pro životní prostředí : Hegr Václav, Patka Jan, Hejduk Vlastimil 

Kulturní komise: Lorencová Kamila, Lenka Hejduková, Cach Petr, Myšková Klára

Úřední hodiny a úřední hodiny podatelny:

pondělí 8:00–11:00 12:00-17:00
středa 8:00–11:00 12:00-17:00

4. Kontaktní spojení :

adresa : Obec Oldřiš , Oldřiš 132, 569 82 p. Borová

datová schránka : kn6a46r

telefon: 461 747 117
fax: 461 747 117
mobil starosta: 724 729 318 Michal Serafin
mobil účetní: 702 120 281 Koutná Romana
email:

obec.oldris@email.cz

číslo účtů obce  1231377379/0800

další elektonické adresy : starosta.oldris@email.cz , ucetni.oldris@email.cz

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna.oldris@email.cz

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

další elektonické adresy : starosta.oldris@email.cz , ucetni.oldris@email.cz

5. Platby lze poukázat :

číslo účtu OÚ: 1231377379/0800 Česká spořitelna

6. IČO : 00277070

7. DIČ : CZ 00277070, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty :

úřední deska ,vyhlášky ZDE , formuláře ZDE , územní plán Zde

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

10. Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

Příjem žádostí a dalších podání

11.Opravné prostředky :

opravné prostředky

12. Formuláře :

Formulář o poskytnutí informací dle zák 106/ 1999 Sb. ZDE

Formulář pro odvolání ZDE

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV  - záložka životní situace

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

zákon 12/2000 o obcích (obecní zřízení)

15. Úhrady za poskytování informací

Ceník za poskytované informace pro rok 2017 a následující roky

( ceník je platný do vydání nového )

16. licencní smlouvy :

Obec nemá podepsanou žádnou licenční smlouvu

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2023

Výroční zpráva o poskytnutí informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informaci za rok 2018

Výroční zpráva oposkytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva za poskytování informací rok 2012