+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Jednota Orel Oldřiš

bbcv

ORLOVNA - historie a současnost

Čerpáno ze dvou knih jednacích protokolů Jednoty ČS Orla, ze zápisů ze schůzí Orla jednoty
Orla Oldřiš a členů, pamětníků.
Založení Orla se datuje 28. září 1913. první zmínka o postavení vlastního domu vznikla 28.října
1922. V roce 1924 byl zakoupen pozemek za státní subvenci 2.000 Kčs jako letní cvičiště. V roce
1928 bylo rozhodnuto o stavbě Orlovny, jako lidového domu za účasti katolických spolků z Borové
a Sv. Kateřiny. Základní kámen byl položen 28.září 1928 na svátek sv. Václava. Stavbu prováděla
firma Horák a Horník z Poličky. Štukový obraz sv. Václava v průčelí budovy zhotovil ak. sochař
p.Kadlec z Borové, jeviště bylo zadáno p. J. Herynkovi malíři z Proseče. Otevření Orlovny se
uskutečnilo 28.září 1929, to je po l.roce od zahájení stavby při slavnosti Svatováclavské a okresním
sjezdem katolického lidu a mládeže. Následovali další schůze jednoty, kde se řešilo dokončení
Orlovny, hráli se divadla a řešilo se zaplacení dluhů. V roce 1931 dostala jednota subvenci 5.000
Kčs od min.zdravotnictví. První kniha končí. Orel byl za války zrušen a další kniha je založena po
válce. Po zrušení Orla byla předána orlovna Kampelikově záložně, změnila se na Kampeličku. V
budově byl byt domovníka, který obýval první Jílek F., dál Havlík J.a Makovský m. Za Orla zůstala
dále v budově Katolická národní jednota, která musela propůjčit dům divadelnímu spolku Jirásek.
Po válce 1945 byl Orel obnoven. Převzal budovu od Kampeličky a Jiráska a stal se spoluvlastníkem
s katolickou národní jednotou pod ochranou sv. Václava pro farnost borovskou se sídlem v Oldřiši,
která byla dopisem z 2.9.1957 zrušena. Majetek připadl státu. Dluhy byly před tímto splaceny. V
únoru 1948 se sešla valná hromada Orla naposledy a 25.5.1948 musel Orel předat budovu Sokolu
Borová, zápis však nikdo nepodepsal, neboť zástupci Orla nesouhlasili s předáním. Po dalších
jednáních MNV Oldřiš se Sokolem Oldřiš, přešla budova darovací smlouvou z 16.3.1966 a to jej í
polovina do vlastnictví MNV Oldřiš, neboť byla ve špatném stavu.MNV tak vlastnil celou budovu a
mohl naplánovat její opravu a rozšíření v akci "Z", ve spolupráci s místním JZD.
Byl zpracován projekt a v první řadě byla zřízena nová vlysová podlaha. Dále následovala
přístavba jídelny,výčepu,přísálí a nové sociální zařízení. Projekt zpracoval Jílek F.ml. člen MNV.
Dále bylo rozšířeno jeviště s podsklepením, šatna a wc, dle projektu ar.Zounka z Brna. Na závěr
byla provedena celé nová fasáda. Touto celou rekonstrukcí byl zrušen byt, kde z bývalé kuchyně je
vstupní hala, z ložnice kuchyně a z bývalé kampeličky je šatna.
Po sametové revoluci 17.listopadu 1989 nastala možnost v pokračování orelské činosti. První
ustavující schůze Orla se uskutečnila 14.4.1991. Dopisem z 29.4.1991 adresovaným na MNV
Oldřiš, byl uplatněn nárok na majetková práva na budovu Orlovny, podle zákona 173/90Sb a 403/90
Sb. Obecní zastupitelstvo dne 15.10.1992 na své schůzi, po předložení záruky proti prodeji tohoto
objektu, navrácení bezúplatně jednomyslně schválilo. Orel tudíž dle smlouvy z 30.9.1993 vlastní
budovu čp.215, st. plochu Č. Parc. 292 a pozemkovou parc.č.171.
V roce 2006 došlo dle požadavku OÚ Oldřiš k jednání o zahradě za Orlovnou, parc.č.171, kde je
hřiště a byla uzavřena nájemní smlouva na dobu 20 let. Na této parcele jsou již dříve se souhlasem
Orla, zbudovány objekty pro využití prostoru na sport a jiné akce. Seznam je uveden ve smlouvě a v
současné době se rozšířilo občerstvení a altán pro sezení při dešti. Toto zařízení je připojeno na
elektro, vodu a kanalizaci na budovu Orlovny, kde se zapůjčují wc na akce.
V těsné blízkosti je zřízeno hřiště a cvičiště místního sboru dobrovolných hasičů.
Budova Orlovny v současné době je v dobrém stavu i když drobné opravy neustále potřebuje. Je
vybavena pro sálový sport, pro schůzovou činnost, divadelní i estrádní vystoupení, taneční i
plesovou činnost, svatební, soukromé i rodinné oslavy apod. Za Orla budovu zapůjčuje na písemné
a hmotné předávání a přebírání správce L.Jílek a vede o tomto evidenci i pokladní knihu.
Po dobu vlastnictví Orlovny od předání, což je 20 let, se provedli nutné práce pro zlepšení
vzhledu a kvality budovy. Ve stručnosti lze jmenovat - výměna podlahových krytin,gumy,která byla
již potrhána za keramické dlažby,obložení sálu laminodeskami,rovněž tak i jídelny. Výčep,šatny,
část wc stěny obloženy obkladačkami. Rozšířeno wc žen a u mužů zřízeny mušle. Budova byla
napojena na obecní vodovod. Střecha byla překryta novou krytinou včetně výměny klempířských
prvků. Provedeny nátěry plochých střech. Pravidelně prováděny revize hromosvodů a elektro včetně
komínů. Zakoupeny ocelová kamna do sálu a krbová do jídelny. Jídelny vybavena jídelnímy stoly.
Všechny prostory občas vymalovány, sokle,linkrusty,okna,dveře,galerka natřeny a opraveno kování.
Zakoupeny skládací židle,skříně a nádobí.Došlo k vyklizení prostoru pod jevištěm a úpravy podlahy
pro využití prostoru pro občerstvení. Odvodnění budovy u střešních svodů a další běžné údržbové
práce. Náklady byly hrazeny i dotací z ústředí,přes župu.
Vzhledem k tomu, že tato budova je jediná, která může sloužit místním občanům i okolním,
rovněž i farnímu úřadu Borová s kostelem zesvěceným sv. Markétě k různým akcím, projevovala se
i dříve mezi občany myšlenka, aby budova nebyla zneužita popřípadě, že Orel nebude moci ji udržet
a obhospodařovat. Rozšíření budovy bylo také spojeno s řadou brigádnických prací s řad veřejnosti
a rovněž tak i vybavení. Pod tlakem této myšlenky i připojením zřízeného hřiště s cvičištěm
mistniho Sboru dobrovolných hasičů, pozvala Rada obce Oldřiš zástupce Orla na její zasedání dne
7.8.2012 k projednání požadavku na převod bezúplatný v krajním případě pronájem Orlovny obci.

Sepsal František Jílek

V sekci fotogalerie můžete shlédnout fotografie ručně malované opony a divadelního pozadí, které jsou umístěny v Orlovně .

 

vcvc

kjkj