+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 121
 • 131
 • 141
 • 15
 • 16
 • 171
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 261
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Kanalizace v obci

Formulář k ohlašování změn týkající  se stočného ZDE


SPUŠTĚNÍ PROVOZU KANALIZACE A ČOV V OBCI  OD 22. 10.2021

leták do domácností  ZDE

Tiskopisy dokládané k napojení na kanalizační řad: 

Čestné prohlášení k vybudování soukromé části kanalizační přípojky

Protokol k připojení 

VZORY - smlouvy a nřílohy netiskněte, ty vám zhotivíme s přiděleným variabilním symbolem. Zde jeosu pouze vzory:  

Smlouva  o odvádění odpadních vod

ke smlouvě bude příslušný dodatek dle vaší potřeby: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě  - vodoměr

Dodatek č. 2 ke smlouvě - 2 zdroje vody ( vodovod a studna)

Dodatek č. 3 ke smlouvě - směrné číslo (paušál)


Informace k soukromým částem kanalizačních přípojek 

Vzhledem k tomu, že je vhodná roční doba pro kopání přípojek a jsme před spuštěním provozu kanalizace, jste z naší strany průběžně vyzýváni k tomu, abyste své části přípojek kopali a byli tak nachystáni k propojení a používání po zprovoznění zkušebního provozu. Pokud vycházíme z běžné praxe  jiných staveb, nesmí před kolaudací hlavního díla dojít k napojení potrubí soukromé části přípojky do revizní šachty. Avšak abychom vše zjednodušili a vyšli si vzájemně vstříc, doposud to probíhalo tak, že v místech, kde již byly provedeny potřebné zkoušky, neměl do doby výskytu níže popsaného problému Zhotovitel hlavní stavby kanalizace a veřejných částí přípojek připomínek k tomu, aby si majitelé nemovitostí chystali přípojky včetně napojení potrubí do zrealizovaných revizních šachet provedených Zhotovitelem. To vše ale při splnění dvou jasných podmínek:

 1. nedojde k propojení přípojek před samotným předáním díla obci (tj. nenatékají splašky do kanalizace);
 2. majitelé ponesou plnou odpovědnost za provedené práce

Abychom předešli dohadům o tom, kdo problémy způsobil, zda bylo ze strany Zhotovitele hlavní stavby vše provedeno v pořádku a bez nátoků podzemních vod platí:

 1. můžete kopat soukromé části přípojek, ale nesmíte se dopojit do revizní šachty (vynechaný úsek potrubí před revizní šachtou např. 1 m);
 2. informovat starostu obce s dostatečným předstihem před zahájením vašeho kopání.
 3. vždy starostu kontaktujte před záhozem zakrývaných částí, a to s předstihem, jelikož je nutné domluvit kontrolu z naší strany. Kontrolováno bude nejen položení potrubí před záhozem, ale také způsob napojení do revizní šachty!!!;
 4. platí podmínky realizace soukromých částí přípojek, které jsou součástí vašich projektových dokumentací!!!;
 5. je nutné, aby připojení nemovitostí do systému proběhlo v letošním roce, a to s ohledem na zkušební provoz ČOV, která bude spuštěna v avízovaném pololetí 2021 – opakuji, že přesný termín sdělíme

Požadavky na výstavbu kanalizační přípojky 

Kanalizační přípojky - soukromé části 

Kanalizační přípojky - lomové body 

Vzorový řez uložení potrubí 


Tiskopis žádosti o zřízení odbočky z hlavního kanalizačního řádu ZDE