+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 291
 • 30
 • 31
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2024

Platba v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo na účet obce : 1231377379/0800 , VS číslo domu, SS 1345 u poplatku na TKo nebo 1341 u poplatku na psa . Částky nesčítat !!!!

 • Obecní úřad bude  poplatky za TKO a za psy na r. 2024 vybírat od 3.1.2024. Výše a podmínky poplatků za psy a za odvoz odpadu pro r. 2024 jsou následující:

- poplatek ze psů je  pro všechny na 100,- Kč za psa

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je také poplatek 100,- Kč

- od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

- poplatek pro rok 2023 je splatný do 31.3.2024.

- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 SVOZ ODPADU: 

ke svozu odpadu je vydaná nová vyhláška  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zde se dočtete o možných osvobozeních od poplatku. V osvobození zůstává každé 3. a další nezaopatřené (tj. studující) dítě v rodině a děti narozené v roce 2023, poplatníci hlášení evidenčně naúřadě pokud se více jak 6 měsící po sobě jdoucích zdržuje mimo území obce.  

- sazba poplatku je 850,- Kč/ osoba s TP

- sazba poplatku je 850,- Kč/ rekreační objekt

- splatnost  poplatku pro rok 2024 je do 30.6.2024

Zákon o místních poplatcích ZDE

Aktuální vyhlášku ZDE

POZOR!!  Pokud bude poplatník žádat o osvobození od poplatku ( za psa i za TKO)  na základě zákona  o místních poplatcích nebo na základě vyhlášky MUSÍ o to požádat, jinak mu osvobození od poplatku nebude přiznáno i když mu náleží. Formulář k  žádosti  je ZDE