+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 121
 • 131
 • 141
 • 15
 • 16
 • 171
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 261
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Obecní úřad

Úřední hodiny bvdfg

pondělí 8:00–11:00 12:00-17:00
úterý    
středa 8:00-11:00 12:00-17:00
čtvrtek    
pátek    

Provoz úřadu v ostatní dny - v těchto dnech není garantována dostupnost úředníka. Doporučujeme si přítomnost předem ověřit.

 • ÚT   08:00-11:00    12:00-15:00
 • ČT   08:00-11:00    12:00-15:00
 • PÁ   08:00-11:00    12:00-13:00

Kontakt

Obecní úřad Oldřiš 132, 56982 p. Borová u Poličky

datová schránka : kn6a46r

telefon: 461 747 117
fax: 461 747 117
mobil starosta: 724 729 318 Michal Serafin
mobil místostarosta 702 204 580 Jakub Radiměřský 
mobil účetní: 702 120 281 Koutná Romana
email: obec.oldris@email.cz
číslo účtu obce:

1231377379/0800  ČS a.s.

94-2913591/0710 ČNB 


Samosprávné orgány obce jsou obecní zastupitelstvo ( 15 členů) a obecní rada (5 členů). Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem. Sídlem obce je obecní úřad, který plní úkoly v oblasti samostatné působnosti vykonává státní správu. Navenek zastupuje obec starosta.

Struktura (Zastupitelstvo a Rada obce Oldřiš)

p.č. Příjmení Jméno     Bydliště
1 Serafin Michal ZO, starosta, člen rady   Oldřiš 254
2 Radiměřský Jakub ZO, místostarosta, člen rady    Oldřiš 46
3 Hejduk Vlastimil ZO, člen rady    Oldřiš 189
4 Hegr  Václav  ZO , člen rady    Oldřiš 169
5 Macháček Vojtěch ZO   Oldřiš 235
6 Lorencová Kamila ZO   Oldřiš 257
7 Ing. Špaček  Michal  ZO, člen rady, předseda finančního výboru   Oldřiš 33
8 Ing. Hegr Martin  ZO    Oldřiš 25
9 Votočka Aleš ZO   Oldřiš 99
10 Hegrová Jana ZO   Oldřiš 169
11 Myšková  Klára  ZO, předseda kontrolního výboru    Oldřiš 239
12 Troják  Jakub ZO    Oldřiš 197
13 Oplištil  Luděk  ZO    Oldřiš 50
14 Novák Josef ZO   Oldřiš 39
15 Škraňka Jiří ZO   Oldřiš 45

Kontrolní výbor : předseda: Klára Myšková , členové : Zuzana Leinweberová, Ing. Martin Hegr

Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje
a) plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Plán práce kontrolního výboru obce:

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Obecního úřadu s těmito usneseními. O každé kontrole pořídí zápis.

Finanční výbor : předseda: Ing. Michal Špaček , členové: Markéta Sílová, Mgr. Pavlína Radiměřská, Ing. Lucie Kvapilová, Karolína Myšková

Plán práce finančního výboru:

Dle zákona o obcích provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor bude pravidelně namátkově kontrolovat účetní doklady. Systematicky bude kontrolovat doklady od firem personálně či oborově spojených s vedením obecního úřadu. O každé kontrole pořídí zápis

Kulturní komise: Předseda Kamila Lorencová, členové: Lenka Hejduková, Petr Cach, Klára Myšková  

Komise pro životní prostředí: Předseda Hegr Václav, členové: Jan Patka, Vlastimil Hejduk 

bhttp://www.mapy.cz/s/chqh