Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Vítáme Vás v obci Oldřiš

Oldřiš se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny na severovýchodním okraji pahorkaté části Hornosvratecké vrchoviny. Celá jižní část Oldřiše patří do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Obec leží v údolí Černého potoka, který patří mezi přítoky nedaleké řeky Svratky z povodí Moravy.

Severní část obce  je souvisle zalesněna, tvoří ji les Královec. Rovněž jižní cíp Oldřiše tvoří souvislý lesní porost - les Žleby. Střed obce tvoří zemědělská půda s ojedinělými lesíky s malebnými názvy například  Babín, Štemberk, Kašparův a Zelendův les. Podél toku Černého potoka po obou březích se rozkládá samotná zástavba obce - domy se zahradami.

Školáci mají v obci možnost navštěvovat jednu základní školu nižšího stupně a pro menší děti je k dispozci škola mateřska. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní a dětská hriště a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu. V roce 2020 byla slavnostně vysvěcena nová kaple zasvěcena sv. Františku z Assisi, která byla obci darována a na jejíž výstavbu se místní občané i organizace finančně či materiálně podíleli.  Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci,  veřejný vodovod a od roku 2022 i kanalizaci s vlastní ČOV. Vesnicí prochází železnice a je zde i železniční stanice. Autobusová doprava spojuje se světem osadu Babku. Další osadou patřící k Oldřiši je Přibylov a část Dědka.


Nejnovější aktuality

Vlaková výluka

Dne 15. 6. 2023 je nahlášena jednodenní vlaková výluka v čase od 7.35 do 15.30 hod (školák ještě pojede).

Vlaky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Pro horní konec bude autobus stavět u hospody „u Hyltnu“  a bude jezdit na Borovou. Nebude tedy projíždět obcí. Pro občany z dolního konce bude autobus jezdit k Bělidlu od Sádku.  Náhradní doprava složitější kvůli probíhající rekonstrukcí silnice v obci, nelze tak tedy zaručit dodržení časů jízdního řádu, počítejte s tím.  

Uzavírka silnice v obci - další etapa

Uzavírka je v termínu od 20.5.2023 - 21.7.2023. 

Na pozemní komunikaci silnice III/35724 od st. 3,1 km po 3,8 km v obci Oldřiš, průjezd bude umožněn, pro vozidla IZS, rezidentů a vozidel stavby. 

Je to úsek od Hromádkových (odMokrejšů)  po most u č.p. 214 (M. Jiráň). 

Auta nad 3,5. t mají průjezd obcí úplně zakázán do 31. 10. 2023. Veřejnou vyhlášku najdete na úřední desce úřadu. 

Hlasování v participativním rozpočtu

Hlasovat pro jednotlivé návrhy, zařazené do hlasování v rámci participativního rozpočtu můžete na tomto formuláři:   

(podmínkou je mít google účet) 

Popřípadě máte k dispozici fotmulář v papírové formě  ZDE    (vytisknout, vyplnit a do 15.6.2023 odevzdat na OÚ Oldřiš) 

Oznámení o vyhlášené revizi katastru nemovitostí v obci Oldřiš

Katastrálního pracoviště Svitavy (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-11/2023-609, že v katastrálním území Oldřiš u Poličky obce Oldřiš bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 3. 7. 2023 přibližně do 30. 6. 2024.

Informace z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pravidelně prostřednictvím obcí zveřejňuje  seznam majetků s nedostatečně inedtifikovatelnými vlastníky ( viz úřední deska úřadu). Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Níže uvádáme materiál, který byl k této problamatice úřadem poskytnut a zaslán. Na úřední desce jsou poté zveřejněny  pozemky, kterých se to týká.   

 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist