+ -
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Dlouhodobá předpověď počasí

TOPlist

Obec Oldřiš (okres Svitavy), oficiální stránka obce (https://www.oldris.cz/)

Znak a prapor obce

Obecní znak a vlajka obce Oldřiš

Znakové privilegium  nebylo vsi Oldřiš nikdy vydáno.  Vyobrazení obecní symboliky  se nedochovalo na žádných záznamech nebo pečetidlech.

Prvotní nápad zajistit obci oficiální znak a prapor vznikl v hlavě kronikářky R. Koutné, jejíž navržené motivy jsou ve znaku nejvíce použity.  Se shromažďováním návrhů se započalo začátkem roku 2005.

V prvotních návrzích se vždy objevovala témata Černého potoka, mlýnů ( v Oldřiši jich bylo mnoho) , kopcovitého terénu  a zemědělství. Ze zemědělství se propagovalo hlavně pěstování brambor, jsme v bramborářské oblasti. Proto se  navrhovala např, plužní krojidlo  bramborový květ, nebo rovnou celý pluh. Mezi prvními návrhy však byly i tkalcovské člunky , nebo v 19. Století  byla prý  Oldřiš  sídlem tkalců . Od toho však bylo upuštěno, neboť se z tkalcovského věku zde nic nedochovalo.

 Mlynáři  by byli zastoupeni mlýnským kolem – to byl prvotní návrh, který také  zůstal jako konečný. Černý potok na původních návrzích  dokonce dělil štít na dvě poloviny – stejně tak jako dělí potok vesnici ve skutečnosti. Nakonec se  z potoka zachovala pouze modrá barva  v oblouku mostu .

Mgr. Pakosta z oblastního archívu, který obci s tvorbou znaku pomáhal  jak radou - tak výtvarným zpracováním , navrhoval  na umístění ve znaku i prezentaci  symboliky královského věnného města Poličky ( polovici stříbrného lva ve skoku na červeném poli  a polovici černé orlice na zlatém poli)  neboť vrchností  obce Oldřiš  bylo po celá staletí  město Polička (Oldřiš v letech 1855-1940 patřila k politickému okresu Polička).

Z toho samého důvodu byl  však tento návrh občany zamítnut, i když barevně byl velmi zajímavý.

Všechny  návrhy byly projednány na obecním zastupitelstvu, proběhla na webových stránkách i anketa, nakonec však byla vybrána současná podoba.

Bílý kvádrovitý most  znázorňuje  „Zbořené mosty“ , které jsou  v Oldřiši známé, spojují katastr Oldřiše a Širokého Dolu a vedla přes ně kupecká stezka..  Nyní jsou dochované dva kamenné mostní oblouky ( proto je most kvádrovitý), pro znak se však využil pouze jeden .

Modrá barva v oblouku je znamením vody  a symbolizuje Černý potok  a vodu na mlýnské kolo, které je na „potoce“ umístěné .  Zlatou barvu má proto, že šlo o „zlaté a pro život důležité řemeslo“  a také pro celkový vzhled znaku. Červené pole bylo vybráno proto, že červená  barva na znaku je považována za jednu z nejhodnotnějších, žluté klasy znázorňují tradici zemědělství. Poté by se dala červená barva vnímat i jako krev při těžké práci na polích .

Znak byl z hlediska heraldického  a vexilologického  zpracován  Mgr. Pakostou a předán Parlamentu České republiky  ke schválení. Datum rozhodnutí  o přidělení znaku a vlajky Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byl 15.4.2010 ( číslo rozhodnutí 75) a Parlamentem ČR byl obci udělen 29.4.2010. Rozhodnutí převzal starosta Jiří Jílek a místostarosta Michal Serafin. 

Ke zpracování vlajky  a znaku byla vybrána a odsouhlasena firma Alerion s.r.o. Brno .

 * * * * *

 Symboly – Oldřiš

Kraj: Pardubický

Okres: Svitavy

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem: Polička

Znak

V červeném štítě stříbrný kvádrovaný most, z něhož vějířovitě vyrůstají tři spojené zlaté obilné klasy bez stonku. V modrém mostním oblouku zlaté palečné kolo.

Datum rozhodnutí: 15. 4. 2010
Číslo rozhodnutí: 75

Vlajka

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a kvádrovaný bílý v podobě mostu s modrým obloukem na dolním okraji listu, širokým třetinu délky listu. V oblouku žluté palečné kolo. Z mostu vějířovitě vyrůstají tři spojené žluté obilné klasy bez stonků. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Datum rozhodnutí: 15. 4. 2010